Безкръвна операция жлъчка

Печат

НЗОК заплаща за оперативно отстраняване на жлъчен мехур по следните клинични пътеки:
КП № 169 "Конвенционална холецистектомия".
КП № 170 "Лапароскопска холецистектомия".

При хоспитализация по клинична пътека заплащате законоустановената потребителска такса, която е в размер на 5.80 лв. (за всеки ден болнично лечение), но за не повече от 10 дни годишно. Ако се налага лечение в болница повече от 10 дни за една година, не заплащате потребителска такса за престоя след десетия ден. Не дължите потребителска такса за лечение в болница и ако имате заболяване, включено в Списъка на освободените от потребителска такса лица (съгласно Приложение № 12 от НРД 2012). Лечението по клинична пътека включва и до два контролни прегледа след изписването Ви от болничното заведение.

В цената на пътеките са включени стойността на оперативната дейност, съответните медикаменти и консумативи (освен някои скъпоструващи консумативи, за които изрично е указано в съответната пътека, че не се заплащат от НЗОК).
В КП № 169 не са включени скъпоструващи консумативи, но в КП № 170 конкретно са посочени като такива "лапароскопски консумативи" и "стерилни полиетиленови ръкави за глава на камерата", които НЗОК не заплаща. / Въпроси и отговори НЗОК

Подобни статии: