Въпрос : Диагноза : Серопозитивен ревматоиден артрит с множество локализации. Лекуващата ме ревматоложка ми отказа диспансеризация с мотива, че с това заболяване не може да ме деспансеризира.

Отговор : В случай, че страдате от заболяването "Синдром на Felty" /Ревматоиден артрит със спленомегалия и левкопения/ с МКБ-код М05.0 от рубрика по МКБ "Серопозитивен ревматоиден артрит", подлежите на диспансерно наблюдение от лекар специалист по ревматология съгласно Наредба №39 от 2004 г. на МЗ.

Диспансеризацията се осъществява чрез еднократно издадено "Направление за консултация или провеждане на съвместно лечение" (бл. МЗ-НЗОК №3) от общопрактикуващия/личния лекар към лекаря специалист за срока на наблюдението. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама