В извънболничната медицинска помощ НЗОК заплаща изследванията на хормоните: FT4 (10.08), TSH (10.09), LH (10.22), FSH (10.23), Prolaktin (10.24), Estradiol (10.25), Testosteron (10.26), Progesteron (10.21) и "Антитела срещу Тиреоидната пероксидаза – Anti-TPO" (10.27), т.н. МАТ, като за извършването им лекарят специалист следва да издаде "Направление за медико-диагностична дейност" (бл. МЗ-НЗОК №4). Хормоните TSH и FT4 могат да се назначат и от общопрактикуващия (личния) лекар.

Медицинското направление за медико-диагностични дейности (бл. МЗ-НЗОК №4) е валидно до 30 календарни дни от издаването му. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама