Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) заплаща за високоспециализираната медицинска дейност "Електромиография (ЕМГ)" в извънболничната специализирана помощ, ако дейността е назначена от лекар специалист с "Медицинско направление за високоспециализирани дейности" (бл. МЗ-НЗОК №3А) и лечебното заведение има сключен договор с НЗОК.

ЕМГ може да извърши невролог, който има договор с НЗОК за този вид изследване./ Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама