Съгласно действащата в момента нормативна уредба сумата, която НЗОК заплаща за ставна протеза за тазобедрена става е 1080 лв. В случай, че пациентът предпочете по-скъпо медицинско изделие, доплаща разликата в цената.

НЗОК заплаща на лечебното заведение цената за медицинското изделие 1080 лв. отделно от всички дейности, които се заплащат от НЗОК по клинична пътека № 216 "Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става" (за тях пациентът не дължи нищо, с изключение на потребителската такса за болничен престой - по 5.80 лв. на ден – но не повече от 10 дни годишно, освен ако не е освободен от нея).

Сумата от 1080 лв., която се заплаща от НЗОК, се превежда на лечебното заведение, а не на пациента, след като вложеното медицинско изделие се отчете по определен ред./ Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама