Извършване на биопсия на матка може да се осъществи по клинична пътека №149 " Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женски по*ови органи", код на процедура 68.16 – затворена биопсия на матка.
Отстранените при посочената процедура тъкани задължително подлежат на хистологично изследване.

Резултатът от него задължително се вписва в епикризата, издавана при (след) дехоспитализация./ Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама