Въпрос : Колко на брой талони за различни специалисти може да издаде в месеца личния лекар - има ли ограничение в бройката /например, може ли в един и същи месец да ми издаде направление за хирург и за очен лекар/?

Отговор : Mедицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение е валидно до 30 календарни дни от издаването му. Срокът за извършване на вторични прегледи от лекар специалист е до 30 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед.
Лекарят специалист извършва дейности от пакетите при първични и вторични посещения на пациента. Специалистът преценява броя на необходимите вторични прегледи за всеки пациент съобразно неговото състояние.

След като издадените от личния лекар направления са за лекари с различна специалност, няма пречка личният лекар да ги издаде – по преценка и при необходимост, в рамките на 1 месец.
Личният лекар обаче не може да издаде ново направление към специалист за едно и също състояние (диагноза) при положение, че медицинското направление е в сила до 30 дни от датата на първичния преглед при специалиста и той има задължението в рамките на този период да осъществи необходимите вторични прегледи. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама