Въпрос : Информация относно майчинството. От 2 години съм осигурена в Гърция и тази предстояща година 2013 пак ми предстои да се осигурявам там. Въпросът ми е при бременност, имам ли право да си използвам социалните и здравни осигуровки от Гърция в България. Бременността протича там, но последните месеци и раждането става в България. Какви права ще имам аз и съответно детето.

Отговор : Като гръцко осигурено лице, Вие имате право да ползвате спешна и неотложна медицинска помощ по време на престой в България. За тази цел трябва да притежавате валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК) или Удостоверение, което я замества.
Предназначението на Европейската здравноосигурителна карта (ЕЗОК) е да гарантира директен достъп до лекари и лечебни заведения - при престой извън държавата по осигуряването. Картата покрива необходимата по медицински причини здравна помощ, като обемът и видът на лечението се преценяват от лекуващия лекар в другата държава. Помощта следва да е получена в лечебни заведения, работещи с местен здравен фонд. Необходимата медицинска помощ се получава по реда за местните осигурени лица. За сметка на пациента остават всички законово регламентирани потребителски такси и доплащания, които се заплащат и от местните осигурени лица и не се покриват от местното допълнително здравно осигуряване.
Планова медицинска помощ може да се ползва само срещу формуляри Е112 или S2, издадени от компетентната (по място на осигуряване) здравноосигурителна институция.
Ако целта на престоя Ви в България не е раждане на детето тук, ЕЗОК би следвало да гарантира безпрепятствено получаване на всяка необходима медицинска помощ по време на бременността. Ако целта на престоя е да родите в България, ще се наложи лично да заплатите раждането, тъй като ще става дума за планирано раждане в друга държава на ЕС, за което е необходим формуляр S2. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама