Въпрос : Трябва да ми се направи операция и се оказва, че няма талон - личния лекар ги е изчерпал до края месеца. Как се процедира в този случай?

Отговор : В случая не виждаме пречка да Ви бъде издадено направление, за да постъпите в лечебно заведение за болнична помощ. Направление за хоспитализация (бл.МЗ-НЗОК № 7) за прием по клинична пътека може да бъде издадено от всеки лекар, когато са налице индикации за лечение в болнични условия и ако сте със заболяване, включено в съответната клиничната пътека. Направление може да Ви издаде не само личният лекар, но и лекар специалист, болница или спешен център - за насочване към лечебно заведение за болнична помощ за планова или спешна хоспитализация. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама