Поема ли се от здравната каса оперативното отстраняване на липом

Печат

Обикновено лечението на липом се провежда амбулаторно, с локална инфилтрационна анестезия (местна упойка) и не е необходима хоспитализация в лечебно заведение за болнична помощ.

Тези дейности се извършват от лекар специалист от извънболничната помощ със специалност „Хирургия“ и се отчитат и заплащат от НЗОК с направление бл. МЗ-НЗОК № 3 (за консултация и съвместно лечение), при първично или вторично посещение в лечебно заведение за специализирана извънболнична медицинска помощ по хирургия. При много големи липомни формации и по преценка на консултиращия лекар специалист, с оглед възможността за усложнения, или при наличие на придружаващи заболявания, е възможна хоспитализация и лечение по подходяща клинична пътека по линия на НЗОК, по преценка на лекуващия лекар, след информирано съгласие на пациента.

По правило липомите не малигнизират (не се превръщат в злокачествени образувания), но по преценка на хирурга, след оперативното отстраняване на формацията тя може да бъде изследвана хистологично. / Въпроси и отговори НЗОК

Подобни статии: