Въпрос : Бяха ми назначени мускулни инжекции от сециалист невролог. Изпарти ме при личния ми лекар, който ми поиска такса 3.00лв. за поставяне на инжекцията

Отговор : В пакета от медицински дейности, които изпълняват както личният лекар, така и лекарят специалист, е включено и задължението да назначават и изпълняват различни по вид манипулации, сред които е и поставянето на инжекции. В този случай, съгласно Закона за здравното осигуряване, пациентът дължи единствено потребителска такса за всяко посещение.

Ако терапията е назначена от лекар специалист, сключил договор с НЗОК, посочените манипулации могат да се извършват както от специалиста, така и от общопрактикуващия лекар, и Вие не дължите заплащане за поставянето на инжекциите. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама