Заплаща ли се за болничен лист издаден от личния ти лекар

Печат

НЗОК заплаща за дейности и издаване и заверяване на документи съгласно Наредба № 40 от 2004 г. за основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК. Това са случаите, описани в гл.VIII. „Дейност по медицинска експертиза“, сред които е и издаването на първичен болничен лист;

издаване на вторичен болничен лист; насочване за медицинска експертиза към лекарска консултативна комисия (ЛКК);

подготвяне на документи за представяне пред ТЕЛК. / Въпроси и отговори НЗОК

Подобни статии: