НЗОК понастоящем заплаща дейностите по оперативно лечение при катаракта - по клинична пътека (КП) № 131 „Оперативно отстраняване на катаракта“, в която влизат както процедури по отстраняване на катаракта на очите, така и такива по влагане на вътреочни лещи.

В цената на клиничната пътека са включени: стойността на оперативната процедура, медикаменти и консумативи (с изключение на скъпоструващите, които са изрично упоменати в пътеката – очна леща и вискосубстанция, които в момента не се заплащат от НЗОК). Конкретен отговор за стойността, която НЗОК ще заплаща за медицинските изделия в болничната помощ можем да Ви дадем след приключване на процедурата за договаряне със съответните фирми (очаква се това да стане през месец март).

Необходимо Ви е направление за хоспитализация (бл.БЗ-НЗОК №7). То има срок на валидност 30 календарни дни и може да бъде издадено както от личния лекар, така и от лекар специалист. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама