Пермахване на трета сливица

В пакета на НЗОК за болнична помощ е налична клинична пътека (КП) № 120 "Хирургично лечение при хронични заболявания на сливиците".
Когато пациентът се лекува по дадена клинична пътека, НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична помощ за всички медицински грижи: поставяне на диагноза, извършване на изследвания, предоперативна подготовка, операция,оказване на помощни грижи, провеждане на два контролни, следоперативни прегледа в рамките на един месец, в същото лечебно заведение.

Ако в диагностично–лечебния алгоритъм на КП има предвидени медицински консумативи, за които НЗОК не заплаща, те следва да бъдат заплатени от пациента, което ще му бъде съобщено от лекуващия лекар. /НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама