Съгласно Наредбата за медицинската експертиза, експертизата на временната неработоспособност се извършва от лекуващия лекар/лекар, от лекарските консултативни комисии (ЛКК), от териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК) и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК).

Болничен лист за цялото време на болничното лечение се издава еднолично от лекуващия лекар. В случаите, когато след болничното лечение болният се нуждае и от домашно лечение, при изписването се издава един болничен лист от ЛКК, в който се включват дните за болничното лечение, включително денят на изписването, както и не повече от 30 дни за домашно лечение. След 30-тия ден, ако по медицински показания се наложи лечението да продължи, ЛКК към лечебното заведение за извънболнична помощ издава продължение на болничния лист до 30 дни на болничен за максимум 180 дни.

Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване (или 12 месеца с прекъсване) в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца и евентуално последваща Експертиза на трайно намалената работоспособност за определяне степента на трайно намалената работоспособност в проценти спрямо здравия човек. /НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама