НЗОК заплаща дейностите по оперативно лечение при катаракта - по клинична пътека (КП) № 131 "Оперативно отстраняване на катаракта", в която влизат както процедури по отстраняване на катаракта на очите, така и такива по влагане на вътреочни лещи. Процедури с лазер при катаракта са включени в КП № 134 "Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност".

В цената на клиничната пътека са включени: стойността на оперативната процедура, медикаменти и консумативи (с изключение на скъпоструващите, които са изрично упоменати в пътеката – очна леща и вискосубстанция, които не се заплащат от НЗОК). В цената на клиничната пътека влизат и до два контролни прегледа в същото лечебно заведение, при явяване на пациента в рамките на един месец след изписване, задължително записани в епикризата.

Извън дейностите, които заплаща НЗОК, лечебните заведения трябва да имат изготвен ценоразпис, поставен на видно място, от който пациентите да се информират за цените на предлаганите услуги и консумативи. За всеки ден болнично лечение пациентът заплаща (ако не е освободен от това)потребителска такса, определена с Постановление на Министерския съвет, в размер на 5.80 лв. за всеки ден болнично лечение, но за не повече от 10 дни годишно. /НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама