Общопрактикуващият лекар разполага с медицински направления за консултация или провеждане на съвместно лечение с детско профилни специалисти и при необходимост насочва децата към тях.

Профилактичните дейности при децата включват различни прегледи, изследвания и имунизации, според различните възрастови групи. Наблюдението се провежда от личния лекар на детето, а когато той не е педиатър, родителите имат право да изберат специалист по детски болести. Имунизациите, включени в Имунизационния календар са задължителни и се извършват само от личния лекар. На санкция подлежат родители или настойници, които не осигуряват провеждането на задължителните имунизации за децата си.

Децата до 18 години не дължат потребителска такса за преглед при лекар или за престой в болница.

Програмата „Майчино здравеопазване” на НЗОК включва прегледи и изследвания за проследяване на бременността. При нормална бременност наблюдението се провежда от личния лекар или от специалист по акушерство и гинекология - по избор на бременната. При рискова бременност програма „Майчино здравеопазване” се изпълнява задължително от специалист - акушер-гинеколог. При всяко заболяване, възникнало в хода на бременността или до 42-я ден след раждането се извършва консултация със съответния лекар специалист. Всички бременни и родилки до 45 дни след раждането са освободени от заплащане на потребителска такса.

В случаите, в които профилактичните прегледи и изследвания на бременни с нормална бременност и бременност с риск се осъществяват от лекар специалист по акушерство и гинекология, родилката следва да уведоми ОПЛ за датата и изхода от раждането.

 

Реклама