Обемът на изследванията и броят на посещенията при диспансерното наблюдение за хронично болни хора зависи от тяхното състояние и поставената им диагноза.

Диспансеризацията на осигурените лица се осъществяват на база на еднократно издадено „Направление за консултация или провеждане на съвместно лечение“ (бл. МЗ – НЗОК № 3) от личния лекар. При промяна на лекаря специалист, осъществяващ дейностите по изпълнение на диспансеризацията, общопрактикуващият лекар издава ново направление.

Управителят на НЗОК издава указания за реда на издаване и попълване на тези направления. Това се отнася както за децата, така и за възрастните.

В диспансеризацията на определени диагнози са предвидени извършването на ехокардиография, доплерова сонография, холтер-мониториране на деца и възрастни освен прегледа при специалист. Когато е необходимо, ще се извършват и други специализирани дейности и изследвания. / НЗОК

 

Реклама