Въпрос: Личния ми лекар ми даде частично платена рецепта за препарата Диапрел заедо с отпускания ми Еукреас. В Аптеките отказаха отпускането на Диапрела.

Отговор: От 1 юни 2009 г. НЗОК не определя лекарствените продукти, цените им и заболяванията, за които ще заплаща. Медикаментите, нивото на заплащане на всички лекарствени продукти, както и конкретната стойност, която НЗОК заплаща, са определени от Комисията по цени и реимбурсиране към Министерството на здравеопазването.

В колона "Ограничения в начина на предписване при различни индикации" от приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък, изготвян от същата комисия към МЗ, срещу лекарствения продукт "Еукреас" е записано: "Не се комбинира с други Сулфанилурейни продукти". Лекарственият продукт "Диапрел" е от групата на сулфанилурейните продукти. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама