След като прегледа бенките Ви, лекарят ще установи какъв метод за отстраняването им е най-подходящ. Ако има съмнения, че са предракови, може да назначи биопсия и хистологично изследване.

Изборът на метод зависи най-вече от съществуващите проблеми.

НЗОК заплаща за високоспециализираната медицинска дейност "Криотерапия и/или лазертерапия на доброкачествени кожни тумори" (86.3) в извънболничната специализирана помощ, ако дейността е назначена от лекар специалист с "Медицинско направление за високоспециализирани дейности" (бл. МЗ-НЗОК №3А). / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама