Въпрос: Има ли право дете до 2 години на профилактични изследвания на кръв и урина, както всички здравно осигурени лица веднъж годишно при условие, че боледува често и се налага почти ежемесечно насочване към специалист педиатър?

Отговор: информация за прегледите и изследванията, които се полагат на здравноосигурените лица при извършване на профилактичен преглед, е публикувана на сайта на НЗОК в меню "НРД 2012 – за медицински дейности" - Приложение № 13 "Дейности на ОПЛ по имунопрофилактика, програма "Детско здравеопазване", ….".

Издаването на медицинско направление от личния лекар за консултация или за медико-диагностични изследвания, става по негова преценка и съобразно състоянието на детето.
Общопрактикуващият (личният) лекар има възможност извън определените му тримесечни стандарти своевременно и при необходимост, да издава направления за консултация на пациенти до 18-годишна възраст към лекар с придобита специалност "Педиатрия" или към детски гастроентеролог, детски кардиолог, детски ендокринолог и др. Това може да става еднократно, по повод остро заболяване./ Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама