Защита на правата по общия ред:

При нарушение на вашите права като здравноосигурен можете да подадете писмена жалба до директора на Районната здравноосигурителна каса (РЗОК) или до Националната здравноосигурителна каса (НЗОК).
Тя е на адрес: София 1407, ул. „Кричим” № 1.

Освен това можете да отидете в приемната на своята РЗОК или да се консултирате по телефона в съответния отдел за работа с граждани.

Приемната на НЗОК в София се намира на ул. “Любата” №15.

Горещият телефон за сигнали и въпроси на НЗОК е 0800-14-800 с цената на градски разговор.

Добре е жалбата да се подаде и до Районния център по здравеопазване, който е местната структура на Министерството на здравеопазването. Адресът на софийския център е: София 1123, ул. „Димитър Греков” 2. Министерството назначава комисии за проверки при т.нар. случаи на лекарска грешка. То се занимава с жалбите, които засягат качеството на медицинската помощ. Адресът е: София, пл. „Св. Неделя” 5.
Копие от жалбата се подава и до Районната колегия на Българския лекарски съюз (БЛС) – местната структура на съсловната организация. Засега БЛС е единствената институция, която е определена да се занимава с етичните нарушения чрез своите регионални и централна комисия по лекарска етика. Това означава, че ако пациент се оплаква от грубо отношение от страна на лекар, трябва да подаде жалбата в БЛС, а не в здравното министерство.

Защита на правата на пациента, осъществявана от националния омбудсман:


Националният омбудсман е независим висш държавен орган, който се застъпва за правата на хората, когато те са нарушени от органите на властта и от структурите, които предоставят обществени услуги. Сред тези обществени услуги е и здравеопазването.
Жалба или сигнал до омбудсмана се подава в свободна форма по пощата или лично в постоянната приемна на институцията на адрес: София, ул. „Джордж Вашингтон” 22, както и онлайн на интернет адрес: http://www.ombudsman.bg/w.ombudsman.bg или по електронна поща: priеmna@ombudsman.bg.

 

Реклама