Това са например кардиолози, невролози, гинеколози, алерголози и др., които работят в диагностично-консултативни центрове (напр. бившите поликлиники) или медицински центрове. В тези случаи пациентът отива при специалиста с направление, талон от личния лекар. Ако специалистът не работи по договор за извънболнична помощ с касата, пациентът плаща по обявените цени на лечебното заведение.

Пациентът трябва да получи от личния лекар “Медицинско направление за консултация или за провеждане на съвместно лечение” (талон №3) или “Медицинско направление за високоспециализирана медицинска дейност” (талон № 3А.) Двете бланки са валидни до 30 календарни дни от издаването. До 45 дни от първия преглед при специалиста пациентът има право на втори - контролен.

За лабораторно изследване личният лекар или специалистът издава “Медицинско направление за медико-диагностична дейност” (талон №4.) То също е валидно до 30 дни.

До 30 дни от издаването на направление за високоспециализирано медико-диагностично изследване и високоспециализирана медицинска дейност пациентът трябва да избере къде ще ги прави и да уговори ден и час.
Срещу направлението си всеки може да избере лечебно заведение на територията на цялата страна, стига то да има договор с НЗОК за съответното изследване, преглед или манипулация.

Подобни статии:
 

Реклама