Профилактични прегледи при личния лекар

Печат

Всеки здравноосигурен има право на профилактичен преглед веднъж годишно. Този преглед съдържа различни дейности според възрастта и пола.

За 18 до 30 г. – веднъж годишно:

Изчисляване на индекс на телесна маса.

От 31 до 45 г. – веднъж годишно:

Изчисляване на индекс на телесна маса.

- За жени – изследване на млечни жлези с опипване и цитонамазка – веднъж на 2 г.
- Изследване на хемоглобин, хематокрит, еритроцити, левкоцити, диференциално броене на левкоцити, СУЕ – веднъж на 5 г.

От 46 до 65 г. – веднъж годишно:

Изчисляване на индекс на телесна маса.


Над 66 г. – всяка година:

Изчисляване на индекс на телесна маса.

Подобни статии: