Всеки здравноосигурен има право на профилактичен преглед веднъж годишно. Този преглед съдържа различни дейности според възрастта и пола.

За 18 до 30 г. – веднъж годишно:

Изчисляване на индекс на телесна маса.

 •     Оценка на психичен статус.
 •     Изследване острота на зрение.
 •     Измерване на артериално налягане.
 •     Електрокардиограма.
 •    Изследване на урина с тест-ленти за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, киселинно-алкално равновесие.
 •    Определяне на кръвна захар с глюкомер – измерване на кръвната захар моментално с капка кръв от убождане на пръста с апарата.

От 31 до 45 г. – веднъж годишно:

Изчисляване на индекс на телесна маса.

 •    Оценка на психичен статус.
 •    Изследване острота на зрение.
 •    Измерване на артериално налягане.
 •    ЕКГ .
 •    Изследване за окултни кръвоизливи в изпражненията.
 •    Изследване на урина с тест-ленти за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, киселинно-алкално равновесие.
 •    Определяне на кръвна захар с глюкомер.

- За жени – изследване на млечни жлези с опипване и цитонамазка – веднъж на 2 г.
- Изследване на хемоглобин, хематокрит, еритроцити, левкоцити, диференциално броене на левкоцити, СУЕ – веднъж на 5 г.

От 46 до 65 г. – веднъж годишно:

Изчисляване на индекс на телесна маса.

 •    Оценка на психичен статус.
 •    Изследване на острота на зрение.
 •    Измерване на артериално налягане.
 •    ЕКГ.
 •    Изследване за окултни кръвоизливи в изпражненията.
 •    Изследване на урина с тест-ленти за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, киселинно-алкално равновесие.
 •    Определяне на кръвна захар с глюкомер.
 •    За жени – мануално изследване на млечни жлези – всяка година.
 •    Цитонамазка от женски полови органи – веднъж на 2 г.
 •    Изследване на хемоглобин, хематокрит, еритроцити, левкоцити, диференциално броене на левкоцити, СУЕ – веднъж на 3 г.


Над 66 г. – всяка година:

Изчисляване на индекс на телесна маса.

 •    Оценка на психичен статус.
 •    Изследване на острота на зрение.
 •    Измерване на артериално налягане.
 •    ЕКГ.
 •    Определяне на кръвна захар (с глюкомер).
 •    Изследване на урина с тест-ленти за: протеин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген/билирубин, киселинно-алкално равновесие.
 •    Изследване за окултни кръвоизливи в изпражненията.
 •    Изследване на хемоглобин, хематокрит, еритроцити, левкоцити, диференциално броене на левкоцити, СУЕ – веднъж на 3 г.

 

Реклама