За всяка визита при лекар и зъболекар се плаща задължителна потребителска такса

Потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата.

Такса се плаща и за всеки ден престой в болница – тя е 2% от минималната заплата.

Ако ви се налага лечение над 10 дни в рамките на годината, не заплащате потребителска такса за престоя си след 10-ия ден.

Трябва да се знае, че потребителска такса се заплаща за оказаната медицинска помощ, а не за среща с лекаря

При изследване в лаборатория за вземането на биологичен материал се плаща:

Еднократна сума, определена от лабораторията. Тази цена, независимо от броя на изследваните показатели, не може да бъде по-висока от 2 лв.! Когато се плаща тази сума, лабораторията не може да ви иска и потребителска такса отделно. Тя се плаща само в лаборатории, които не удържат сума за вземане на биологичен материал.

И двете такси обаче не важат за хора без доходи, настанени в домове за деца и юноши, в домове за деца от предучилищна възраст и в домове за социални грижи.
Лекарят, зъболекарят или лабораторията трябва да издават на пациента документ за заплатените като потребителска такса суми.

 

Реклама