Съгласно чл.37 от Закона за здравното осигуряване: здравноосигурените граждани заплащат за всяко посещение при лекаря или лекаря по дентална медицина потребителска такса в размер на 1% от минималната работна заплата, установена за страната.

За всеки ден болнично лечение се дължи потребителска такса от по 2% от минималната работна заплата, но за не повече от 10 дни годишно.
От заплащане на потребителска такса се освобождават лица със заболявания, определени по списък към НРД, както и малолетни, непълнолетни и неработещи членове на семейството; пострадали при или по повод отбраната на страната, ветерани от войните, военноинвалиди; задържани под стража лица или лишени от свобода; социално слаби, получаващи помощи по Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане; лица, настанени в домове по чл.36, ал.3, т.1 от същия правилник; медицински специалисти; пациенти със злокачествени новообразувания; бременни и родилки до 45 дни след раждането; здравноосигурени лица, страдащи от заболявания с над 71% намалена работоспособност. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама