Въпрос : Има ли възможност за домашно посещение на лекар специалист в къщи с направление от личния лекар?

Отговор НЗОК : Когато здравословното състояние на пациента не позволява той да отиде в кабинета на лекаря, лекарят прави домашно посещение и извършва всички необходими дейности и манипулации в дома. Съгласно Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ: "Лекарите от лечебните заведения за извънболнична помощ извършват домашни посещения на здравноосигурените лица само когато тяхното състояние налага това.

Лекарите от лечебното заведение за специализирана извънболнична помощ също могат да посещават здравноосигурените лица в дома им, когато са повикани за консултация от лекаря за първична извънболнична помощ (от личния лекар).
Лекарите специалисти обявяват в амбулаторията на място, достъпно за здравноосигурените лица, своя седмичен график, който включва часове за амбулаторен прием и за домашни посещения, както и телефон за връзка.

Специалистът оказва помощ в дома на пациента в случай, че е повикан за консултация от неговия общопрактикуващ (личен) лекар, който е преценил, че състоянието на пациента не позволява да посети кабинета на специалиста.

За посещението и извършените дейности се дължи единствено потребителска такса. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама