Въпрос : Необходимо ли е ВСМДИ (високоспециализирани медико-диагностични изследвания) назначавани от ОПЛ да бъдат задължително на отделна бланка №4 (отделени от МДИ от същия пакет изследвания)?

Отговор НЗОК : Здравноосигуреното лице има право на свободен избор в кое лечебното заведение ще извърши изследванията от основния пакет и съответно ВСМДИ, но поради факта, че не всички лечебни заведения имат договор едновременно за основния пакет и ВСМДИ, е необходимо изследванията да бъдат назначавани на отделни бланки (бл. МЗ - НЗОК № 4).

В направлението за медико-диагностична дейност се описват кодовете на необходимите изследвания, за които има договор с НЗОК. За медико-диагностични изследвания, включени едновременно в няколко пакета, съгласно Приложение № 11, всяко изследване със своя код се посочва в отделно направление за медико-диагностична дейност. Извършените медико-диагностични изследвания на здравноосигурените лица се отразяват в съответния лабораторен журнал по хронология. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама