Въпрос : Имам син на 10 месеца на който трябва да му се направи операция на игвинална херния. Аз съм здравно осигурена детето също. Въпросът ми е операцията, престоят в болницата медикаментите заплащат ли се от здравната каса или ние трябва да ги платим.

Отговор НЗОК : При прием по клинична пътека НЗОК заплаща на изпълнителите на болнична медицински помощ всички медицински дейности, включващи: прегледи, медико-диагностични изследвания, предоперативна подготовка, медицински процедури, операции, лечение в болницата и следболничния режим, както и до два контролни прегледа след изписването на пациента.
При планов прием на пациенти в лечебно заведение за болнична помощ (ЛЗБП), те постъпват за лечение с изследвания, относими към заболяването/състоянието на пациента.

В случай, че предоставените от пациента изследвания преди хоспитализация по съответната клинична пътека са недостатъчни според приемащото ЛЗБП, същият не следва да се връща и насочва към лекари за извършване на допълнителни изследвания в структури на извънболнична медицинска помощ, а необходимите изследвания следва да се извършват от приемащото ЛЗБП.
В случай, че пациент не предостави никакви изследвания на приемащото ЛЗБП преди хоспитализация по съответната клинична пътека (освен в случаите на спешност), същият може да бъде върнат и насочен към лекари в структури на извънболнична медицинска помощ, за да се обоснове плановата му хоспитализация.

При пациенти с ингвинална херния болничното лечение се осъществява по клинична пътека № 167 "Оперативни процедури при хернии". НЗОК заплаща медицинските дейности по клиничната пътека, с изключение на някои скъпоструващи консумативи, които изрично са отбелязани в съответната клинична пътека.В случая може да се наложи използването на т. нар. платно (меш) - изкуствена материя за укрепване на херниалния дефект, или на лапароскопски консумативи (при лапароскопска операция). Тази техника не е задължителна, но е целесъобразна при големи дефекти и при рецидивни хернии.

Извън дейностите, които заплаща НЗОК, лечебните заведения трябва да имат изготвен ценоразпис, поставен на видно място, от който пациентите да се информират за цените на предлаганите услуги и консумативи.
Децата до 18-годишна възраст са освободени от заплащане на потребителска такса при получаване на медицинска и дентална помощ, заплатена от НЗОК. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама