За съжаление, не е напълно известно какво точно причинява клинична депресия на дадено лице. Има много теории за причините, като биологични и генетични фактори, влиянието на околната среда, както и на събития в детството и т.н. Въпреки това, се смята, че клиничната депресия най – често са предизвиква от влиянието на повече от един или два фактора. Така например, на лица, чиито майки имат рекурентна тежка депресия могат да са я наследили. Това, съчетано с начина, по който човек мисли за себе си (психологическо влияние) в отговор на стреса (влияние на околната среда), може да го поставят в по – голям риск за развитие, отколкото някой друг, който не притежава такива влияния.
Причините за клинична депресия вероятно са различни за различните хора. Понякога депресивен епизод може да се появи от нищото, въпреки че всичко върви добре в живота на човек.

Друг път, депресията може да бъде пряко свързана със значимо събитие в живота на човек, като загуба на любим човек, преживява травма или хронично заболяване.
Общо взето причините на клиничната депресия са категоризирани както следва: биологични причини, генетични причини, екологични причини, психологически причини, медицинско заболяване.

Рискови фактори за депресия
По същество, всички ние сме изложени на риск за развитие на депресивно заболяване. Хората от всички възрасти, раси и социална класа могат да станат клинично депресирани. Никой не е напълно имунизиран срещу това състояние. Въпреки това е важно да се знае, че най – често срещаните заболявания на тежката депресия и биполярно разстройство са склонни да влияят на някои групи лица в по – голяма степен, отколкото на други. Това са т. нар. рискови фактори.

Рискови фактори за депресия
1. Полът е от съществено значение.
В Съединените щати, жените са около два пъти повече с диагноза депресия от мъжете. Приблизително 20-25% от жените и 12% от мъжете ще изпитат сериозна депресия поне веднъж в живота си.
* Жените могат да бъдат по – склонни от мъжете да търсят лечение. Те приемат, че имат емоционални проблеми и изпитват чувството за безполезност или безнадеждност.
* Мъжете могат да бъдат по – малко склонни да признаят своите емоционални сривове и така те потискат своята депресия чрез употребата на алкохол или други вещества. В такива случаи депресията може да се "замаскира", или да се разглежда само като алкохолна (наркотична) зависимост.
* Жените са по – склонни към депресивни състояние, отколкото мъжете. Защото при тях има и хормонален дисбаланс, промяна на месечните хормонални нива... бременност, менопауза. Някои жени развиват депресивно заболяване, около тези събития.

2. Семеен фактор.
Жени, които са нещастно омъжени, разведени или разделени, имат високи нива на тежка депресия.

3. Възраст.
Докато клинична депресия обикновено се появява за първи път, когато човек е на възраст между 20 и 50 години, хората на възраст над 65 са особено уязвими.

4. Предишен епизод.
Ако сте имали тежка депресия в миналото, шансовете ви да я развиете отново са големи.

5. Наследственост.
Хората, имащи роднини с клинична депресия имат по – голям шанс за поява и при тях самите. Също така ако имате близък роднина с биполярно разстройство това може да увеличи шансовете ви за развитието на тежка депресия.

 

Реклама