Въпрос : Какви прегледи и изследвания ми се полагат през НЗОК като здравно осигурено лице. Най-вече ме интересуват гинекологични и хормонални изследвания.

Отговор : НЗОК заплаща изследванията на хормоните FT4, TSH, LH, FSH, Prolaktin, Estradiol, Testosteron, Progesteron. Хормоните  TSH и FT4 може да се назначат и от общопрактикуващия (личния) лекар. Не дължите доплащане за хормоналните изследвания. В лабораторията заплащате само такса за вземане на биологичен материал(определена от изпълнителя) ИЛИ потребителска такса независимо от броя на изследванията, които Ви се правят. Преценката, коя от двете такси да платите, е на лабораторията.

В случай, че заплатите цена за вземане на биологичен материал, лечебното заведение не може да изисква от Вас за изследвания в същата лаборатория такса по чл. 37, ал. 1, т. 1. от Закона за здравното осигуряване(ЗЗО), а именно – в размер на 1% от минималната работна заплата, установена за страната – понастоящем 2.70 лв. В лечебни заведения, извършващи медико-диагностични дейности, за които не се плаща цена за вземане на биологичен материал, здравноосигурените лица заплащат таксата по чл.37 от Закона за здравното осигуряване – 2.70 лв. От заплащане на таксата за вземане на биологичен материал се освобождават само хората без доходи, настанени в домове за деца и юноши, домове за деца от предучилищна възраст и домове за социални грижи. Общопрактикуващият(личният) лекар или специалистът издават направление за медико-диагностични изследвания в лаборатория, сключила договор с НЗОК. Направлението може да се използва до 30 календарни дни от издаването му.
За да Ви бъде издадено направление от личния лекар към специалист, лекарят специалист трябва да има сключен договор с НЗОК.
По отношение на другия Ви въпрос, Касата заплаща редица специализирани медицински дейности: "цитонамазка", "абдоминална ехография" и "трансвагинална ехография",  "мамография на млечни жлези"……(при всички случаи трябва да уточните за какво изследване става въпрос).
Тези дейности се поемат от бюджета на НЗОК, но само ако отидете за преглед при лекаря с направление бл. МЗ-НЗОК № 3, издадено от личния Ви лекар. Разбира се, акушер-гинекологът трябва да е сключил договор с РЗОК/НЗОК, за да може да Ви назначи/извърши изследванията.
Уточняваме, че няма "направление за профилактика при гинеколог", включващо изследванията, (заплатени от НЗОК): "цитонамазка", "мамография", "ехография"......
Ако прегледът е рутинен, Ви е необходима информация за дейностите, включени в профилактичните прегледи, заплатени от НЗОК. Може да я намерите в "Национален рамков договор 2012" - подменю "2012" -  "Приложение № 13 – Профилактични прегледи на здравноосигурени лица над 18-годишна възраст." От там ще разберете какви са честотата и обемът на прегледите и медико-диагностичните изследвания, полагащи се на отделните възрастови групи.
От средата на 2012 година НЗОК смята да върне правото на една безплатна цитонамазка годишно за жените между 25- и 60-годишна възраст., след промени в Наредба на Министерството на здравеопазването. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама