Въпрос : За една календарна година на колко безплатни дни рехабилитация /след операция на тазобедрената става/имат право инвалиди с над 50% инвалидност.

Отговор : в извънболничната помощ НЗОК заплаща общомедицински и специализирани медицински дейности съгласно основен пакет по "Физикална и рехабилитационна медицина" – лечение с физикални фактори и кинезитерапевтични техники, както и високоспециализирани медицински дейности – постизометрична релаксация (курс на лечение), екстензионна терапия (курс на лечение), лазертерапия при ставни заболявания и трудно зарастващи рани.

Специализираната извънболнична медицинска помощ, съгласно основен пакет "Физикална и рехабилитационна медицина", се заплаща за реализиран физиотерапевтичен курс на лечение. За физиотерапевтичен курс на лечение на определено заболяване се приема комплексно лечение, включващо първоначалния преглед на лекаря специалист по "Физикална и рехабилитационна медицина" с оценка на обективното състояние на пациента с назначен общ брой процедури – до 20 в курс, от група 1 и/или 2, или 3 по преценка на лекаря специалист, промените на лечението за даденото лице, както и заключителен преглед с оценка на резултатите от проведената терапия. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама