Въпрос : Включва ли направлението за хоспитализация безплатни изследвания (Пълна кръвна картина, електрокардиограма, урина, рентгеново изследване на бял дроб и сърце).

Отговор : Когато личният лекар издава направление (бл. МЗ-НЗОК.№ 7) за лечение по клинична пътека, това направление на включва изследвания и други дейности, а предвижда приемане за лечение в болница (хоспитализация).

При постъпване (планов прием) по клинична пътека, пациентът може да е с предварително извършени медико-диагностични изследвания в структури на извънболничната медицинска помощ, които са част от подготовката за плановата му хоспитализация и удостоверяват необходимостта от такава. В тези случаи следва да се има предвид, че изследвания от групата на образната диагностика и клинико-лабораторни изследвания, реализирани от друго лечебно заведение преди датата на хоспитализация, могат да се зачетат и приемат като извършени от приемащата болница, както и да се използват при отчитане на клиничната пътека (доколкото това не противоречи на алгоритъма на пътеката). Давността на предварително извършените диагностични процедури е 7 дни, като за тези от групата на образната диагностика може да е и по-дълъг (но не повече от 30 дни) преди датата на хоспитализация, в зависимост от вида им и клиничната преценка на лекуващия лекар.
Ако медицинските изследвания, които са извършени преди хоспитализацията не са достатъчни, необходимите изследвания се извършват в болницата. Ако не предоставите никакви изследвания, може да бъдете насочени към лекари в извънболничната помощ и медико-диагностични лаборатории, за да се обоснове плановата хоспитализация. / Въпроси и отговори НЗОК

 

Реклама