Въпрос : Тази година трябва да направим профилактични прегледи на работещите в нашата фирма, но те нямат желание. Колеги казаха, че от Инспекция по труда са ги посъветвали да съберат от всички работещи декларации, че отказват и нямало нужда да се правят прегледите. Това законно ли е?

Отговор : Съгласно Кодекса на труда (КТ) всички работници и служители подлежат на задължителни периодични медицински прегледи, като същите са за сметка на работодателя (чл.317, ал.1 и ал. 2 от КТ). Неявяването на преглед, организиран от работодателя, от страна на работника/служителя е нарушение, за което се носи отговорност за нарушение на нормативните изисквания по здравословни и безопасни условия на труд по чл. 413 от КТ.
Правото на отказ от медицинска дейност, гарантирано от Закона за здравето, не освобождава работниците/служителите от явяване на задължителен периодичен преглед.
В тази връзка считаме, че не е допустимо, въз основа на декларации от работниците, работодателят да не изпълни задължението си за осигуряване на прегледите по чл. 287 КТ. С цел мотивиране на работещите, работодателят би могъл да потърси съдействието на службата по трудова медицина за разясняване на значението на прегледите. / Въпроси и отговори МТСП

 

Реклама