НОВИ ИЗИСКВАНИ ДОКУМЕНТИ ОТ НЗОК
ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЕЗОК, КОИТО СЕ ПРИЛАГАТ КЪМ ЗАЯВЛЕНИЕТО:


ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ ЗАЯВИТЕЛЯ, КАКТО И ДРУГ ДОКУМЕНТ, ОТ КОЙТО Е ВИДЕН ПЕРИОДА НА ПРЕСТОЯ. ТАКЪВ ДОКУМЕНТ МОЖЕ ДА БЪДЕ РЕЗЕРВАЦИЯ ЗА ХОТЕЛ, КОМАНДИРОВЪЧНА ЗАПОВЕД, ПОКАНА ОТ ПРИЕМАЩАТА СТРАНА, УДОСТОВЕРЕНИЕ ОТ УЧЕБНО ЗАВЕДЕНИЕ, САМОЛЕТЕН, АВТОБУСЕН, ИЛИ ЖП БИЛЕТ, МЕДИЦИНСКА ДОКУМЕНТАЦИЯ ЗА ПЛАНУВАНО ЛЕЧЕНИЕ ИЛИ ДРУГ ДОКУМЕНТ УДОСТОВЕРЯВАЩ ПРЕСТОЙ НАД 2 МЕСЕЦА - КОПИЕ САМОРЪЧНО ЗАВЕРЕНО ОТ ЛИЦЕТО С ГРИФ „ВЯРНО С ОРИГИНАЛА”.

От 19 Август 2011 г. НЗОК премахва изискването за предоставяне на документи удостоверяващи пътуването и престоя на здравноосигурени лица родени през годините 1991, 1992 и 1993 продължаващи образованието си в университети и други учебни заведения в държави членки на Европейския съюз и Европейското икономическо пространство. При подаване на заявление за издаване на ЕЗОК, здравноосигурените лица родени през годините 1991, 1992 и 1993 да представят само подписана декларация в свободен текст, че през 2011 година продължават обучението си в държава членка на ЕС, ЕИП и Конфедерация Швейцария.

Всички граждани на Република България с непрекъснати здравноосигурителни права, имат право на медицинска помощ във всички страни от Европейския съюз (ЕС), Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария, ако се разболеят или наранят по време на временен престой в някоя от тях.

За да се възползвате от това си право, се нуждаете от валидна Европейска здравноосигурителна карта (ЕЗОК), която ще ви бъде издадена безплатно в най-близкия Ви дистрибуционен център.

Всяка ЕЗОК е поименна и лична за всеки един човек или член на семейството Ви.

Вие се нуждаете от ЕЗОК, ако:

- Планирате посещение на страна от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария
- Редовно посещавате някоя от тези страни например за бизнес или удоволствие
- Планирате да си търсите работа в която и да е от тези държави
- Сте изпратен да работите временно в някоя от тези страни, но продължавате да плащате данъците си в България
- Възнамерявате да проведете обучение в някои от тези държави, но продължавате да се считате за постоянно пребиваващ в България
- Желаете да посетите която и да е от тези страни временно, като целта на престоя Ви не е лечение или от медицински характер./ www.ezok.bg

Подобни статии:
 

Реклама