Съгласно НРД 2011 - за медицински дейности, действието на утвърден и заверен "Протокол за предписване на лекарства, заплащани от НЗОК/РЗОК" се прекратява с решение на управителя/директора на НЗОК/РЗОК, в случай на изгубване, повреждане или унищожаване на протокола.

В случаите не се предоставя копие на лицето. Комисията утвърдила протокола, служебно съставя нов протокол за остатъчния срок, съобразно назначената терапия.
Вие следва да уведомите РЗОК по местоживеене за загубения протокол, за да се предприемат необходимите стъпки по служебното съставяне на нов протокол за остатъчния срок, съобразно назначената терапия./ НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама