В описания от Вас случай става дума за личен (общопрактикуващ) лекар на детето Ви, който има и придобита специалност по детски болести. Смяната на личен лекар се извършва през месеците юни и декември.

Ако имате някакви сериозни основания за смяна на личния лекар на детето Ви, можете да се обърнете с писмена молба за това - до директора на РЗОК по местоживеене. Освен при смяна на адресната регистрация няма нормативно разписана процедура за смяна на личния лекар извън установените срокове. / НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама