НЗОК заплаща раждането по клинична пътека № 141 "Раждане, независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение".
Това включва както раждане по нормален път, така и чрез цезарово сечение. Начинът на родоразрешение се определя от АГ–специалиста. За раждане чрез цезарово сечение съществуват определени медицински индикации. Ако АГ-специалистът прецени, че е наложително секцио, бременната жена няма да заплати интервенцията.

В цената на пътеката са включени всички процедури, медикаменти и необходими консумативи. Бременните и родилките до 45 дни след раждането са освободени от потребителска такса за болничния престой.
На бременната жена е необходимо направление за хоспитализация (бл.МЗ-НЗОК № 7), издадено от лекар, сключил договор с НЗОК. Бременната може да постъпи в болница и по спешност чрез Спешна помощ. Добре е жената да носи със себе си цялата документация от изследванията, направени по време на бременността.
Извън обхвата на основния пакет от здравни дейности, гарантиран от бюджета на НЗОК, здравноосигурените лица имат право и на допълнително поискани услуги, свързани с оказването на медицинска помощ, както и на предпочетен от тях лекар или лекарски екипи, като медицинската помощ се заплаща по цени, определени от съответните лечебни заведения. / НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама