Процедурата за издаване на нова здравноосигурителна книжка в случай на загуба, кражба или унищожаване на вече издадената, е следната: здравноосигуреният трябва да подаде молба-декларация (по образец) до директора на районната здравноосигурителна каса (РЗОК) - по местоиздаване на старата книжка.

Изгубената, открадната или унищожена здравноосигурителна книжка се обявява за невалидна. Здравноосигуреният заплаща за новата книжка 3,84 лв. (за което следва да получи документ) и до три дни трябва да я представи на общопрактикуващия си лекар - за заверка. / НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама