От пакета "Първична извънболнична дентална помощ", договорен в НРД 2011, здравноосигурено лице над 18-годишна възраст има право на един обстоен преглед и на две дентални дейности годишно: обтурация (пломбиране на зъб) с амалгама или химиополимер и екстракция (вадене на зъб) - в различните им комбинации (1 обтурация + 1 екстракция, две обтурации или 2 екстракции). За обстойния преглед здравноосигуреният доплаща 1.80 лв., а за всяка от дейностите - по 4.00 лв.

Освен това са договорени и дейности в пакета "Специализирана хирургична извънболнична дентална помощ".
За всяко посещение при лекаря по дентална медицина се дължи и потребителска такса, която представлява 1% от минималната заплата за страната (2.40 лв.), освен ако здравноосигуреното лице не е освободено от такава.
Цените, видовете и обемите дейности за дентална помощ за здравноосигурените лица са регламентирани в Постановлението на Министерския съвет (ПМС) № 304 от 17.12.2010 г. (ДВ, бр. 101/28.12.2010 г.). / НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама