Съгласно НРД 2011 за медицински дейности, НЗОК заплаща за заболяванията, определени с Наредба № 38 от 2004 г. за определяне на списъка на заболявания, за чието домашно лечение, посочени в списък с лекарства, който съдържа лекарствените продукти и всички данни за тях, съгласно Приложение № 1 на Позитивния лекарствен списък (ПЛС), публикуван на интернет страницата на Министерството на здравеопазването, в частта за Комисията по Позитивен лекарствен списък. В Приложение № 1 на ПЛС лекарственият продукт "аксура" не е включен. / НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама