Въпрос : 1.Колко тест ленти за измерване на кръвна захар се полагат на диабетиците за 2011 година ?
2.За изследване на кои хормони трябва да ми даде бележка личният лекар при положение че съм диабетик и нямам направление за ендокринолог?

Отговор :
1. На основание "Указание за работа със списък на медицински изделия, заплащани напълно или частично от НЗОК" РД-14-40 от 30.12.2009г., право да получават глюкомер и тест ленти за него, имат всички здравноосигурени лица на инсулиново лечение, както следва:
Глюкомер - 1 бр. за срок от 5 години, считано от датата на получаването, удостоверена чрез рецептурната книжка; Всеки глюкомер се отпуска с придружаващи аксесоари (убождащо устройство, диагностични ленти/ тест - разтвор, игли за убождащо устройство); 200 бр. игли за убождащо устройство.
Тест ленти за глюкомер :
- при конвенционално лечение с инсулин - 150 бр. за една година, считано от датата на получаване;
- при интензифицирано лечение с инсулин:
на деца до 18-годишна възраст - 1100 бр. за една година, считано от датата на получаване;
за бременни -1100 бр. за периода на бременността;
Няма промяна през 2011 година в броя тест ленти, които се отпускат на пациенти със заболяване "Захарен диабет".
2. Общопрактикуващият(личният) лекар издава "Направление за медико - диагностична дейност" (бл. МЗ-НЗОК № 4) за високоспециализирани медико - диагностични изследвания, в случаите на: 1. писмено назначение от ТЕЛК или от НЕЛК; 2. за ВСМДИ: Хормони: fT4, TSH.
За другите хормони, които НЗОК заплаща: LH, FSH, Prolaktin, Estradiol, Testosteron, Progesteron, направление може да Ви издаде само лекарят специалист.
3. Изследването на гликиран хемоглобин може да бъде назначено както от личния лекар, така и от специалист ендокринолог. / НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама