НЗОК заплаща високоспециализираните изследвания на хормоните fT4, TSH, LH, FSH, Prolaktin, Estradiol, Testosteron, Progesteron. Те се назначават само от лекар специалист с "Направление за медико - диагностична дейност" (бл. МЗ-НЗОК № 4), като хормоните fT4 и TSH, могат да се назначават и от личния лекар.

Това става с "Направление за медико - диагностична дейност" (бл. МЗ-НЗОК №4).
Не дължите доплащане за хормоналните изследвания. В лабораторията заплащате само такса за вземане на биологичен материал ИЛИ потребителска такса независимо от броя на изследванията, които Ви се правят. Коя от двете такси ще заплатите, преценява лабораторията. / НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама