На основание чл. 24 и 27 от Наредба № 4 от 4 март 2009 г. за условията и реда за предписване и отпускане на лекарствени продукти на Министерството на здравеопазването /ДВ бр.21 от 2009г./ за лечение на хронични заболявания, лекарствените продукти се назначават за не повече от 90 дни, предписани на до три отрязъка от рецептурна бланка обр.МЗ-НЗОК №5А или на рецептурна бланка МЗ-НЗОК №5, в количества за не повече от 30 дни, освен когато липсва подходяща опаковка от Лекарствения списък на НЗОК.
Вашият личен лекар няма основание да прави отказ за предписване на лекарствения продукт Singulair на 28 дни. / НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама