Въпрос : Моля да ми кажете на колко направления има право един здравноосигурен пациент в рамките на един месец, тъй като спорен моя личен лекар имам право само на едно направление.

Отговор : По принцип няма ограничения в броя на ползваните направления през годината за консултация със специалист. Лекуващият лекар (общопрактикуващ или специалист) обаче е този, който преценява необходимостта от издаване на направление за прегледи и изследвания, съобразно състоянието на пациента.

Изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ разполагат с точно определен брой медицински направления (МЗ-НЗОКбл.3), медицински направления за високо-специализирани дейности (МЗ-НЗОКбл.3А) и направления за медико-диагностични изследвания бланка (МЗ-НЗОКбл.4) за всяко тримесечие, които следва да разходват своевременно и съобразно потребностите на пациентите. Това ограничение се налага от факта, че НЗОК разполага с точно определен финансов ресурс, съгласно Закона за бюджета на НЗОК за 2010 година.
Броят на направленията и сумите за изследвания се определят съобразно пациентските листи на лекарите, като се отчитат няколко показателя - възраст на пациентите, хронични заболявания, профилактични прегледи и др.
Медицинското направление за консултация или провеждане на съвместно лечение може да се ползва до 30 календарни дни от издаването му. Срокът за извършване на вторични прегледи от изпълнител на специализирана извънболнична медицинска помощ (СИМП) е до 45 календарни дни от датата на извършване на първичния преглед. Специалистът определя необходимостта от вторичните прегледи в рамките на този срок, съобразно състоянието на пациента. / НЗОК въпроси и отговори

Подобни статии:
 

Реклама