При нарушаване на правата на здравноосигурените лица, свързани с оказаната медицинска и дентална помощ от лекари, лекари по дентална медицина или лечебни заведения за болнична помощ, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, гражданите имат право да подават писмени жалби до директора на съответната районна здравноосигурителна каса по местоживеене (РЗОК) или до Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) – София 1407, ул. „Кричим” № 1.

За изясняване на фактите, изложени в жалбата, се назначава проверка по документи на изпълнителя на медицинска помощ или на лечебното заведение, като жалбоподателят задължително се уведомява за резултатите.
Когато жалбата Ви е свързана с качеството на оказаната медицинска помощ, може да подадете жалба до районните центрове по здравеопазване (РЦЗ), които са структури към министерството на здравеопазването (МЗ) или до изпълнителна агенция "Медицински одит" към МЗ ( до доц. д-р Златица Петрова – изпълнителен директор на горепосочената агенция, на адрес – бул.”Георги Софийски” №3, гр.София 1606). / НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама