Може ли личния лекар да ми откаже направление за операция на сливиците на дете

Отговор : процедурата, необходима за постъпване в лечебно заведение за болнична помощ и извършване на операция е следната:
-детето трябва да бъде прегледано от лекар със специалност “Уши, нос и гърло”, който да постави необходимата диагноза и да изкаже мнение относно необходимостта от извършване на операция;

-при положение, че оперативната интервенция не е от спешен порядък, детето може да бъде включено в “листа на чакащите” и да бъде оперирано, когато е определена дата за операция;
-всичко това е възможно, ако лекуващият лекар прецени, че здравословното състояние на пациента отговаря на изискванията и може да бъде опериран

 

Реклама