НЗОК заплаща за лапароскопски операции по различни клинични пътеки. В областта на акушерството и гинекологията лапароскопски процедури са включени в КП№ 145 “Нерадикално отстраняване на матката”, КП №147 “Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи”, в КП № 149 “Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или изследване на женските полови органи”. В КП №145 и №147 има индикации за оперативно лечение при миома на матката.

Използваният метод (лапароскопски или отворена операция) е в зависимост от медицинските индикации и по преценка на лекуващия лекар.
Лапароскопски метод се прилага и за операция на жлъчния мехур (включен e в клинична пътека № 170 „Лапароскопска холецистектомия”). / НЗОК въпроси и отговори

 

Реклама