Кератините са група фибриларни (влакнести) структурни белтъци. Яки и неразтворими, те образуват твърдите, но неминерализирани структури при влечугите, птиците и бозайниците. Балените на китовете са изградени също от кератини. Кератини се съдържат и в стомашно-чревните пътища на много животни, включително и на кръглите червеи.

По биологическа якост те си съперничат с хитина — подобен на целулоза полимер на глюкозамина, основна съставна част на екзоскелетите при членестоногите. Съществуват различни типове кератини дори и в организма на едно животно.

Кератинът изгражда космите на косата, ноктите, вълната и други. Тези белтъци имат спирална структура.

Някои инфекциозни гъбички, причиняващи гъбични заболявания на кожата, се хранят с кератин. Копринените фиброини, отделяни от насекоми и паяци често се класифицират като кератини, въпреки че не е ясно дали са филогенетично свързани с кератините при гръбначните животни. / Източник bg.wikipedia.org

 

Реклама